Sotus The Series EP.5 วันที่ 13 มกราคม 2561

ซีรีส์ Sotus The Series EP.5 ย้อนหลัง วันที่ 13 มกราคม 2561 ซีรีส์ภาคต่อที่ทุกคนรอคอย เรื่องราวความรักที่เติบโตขึ้นของอาทิตย์และก้ [– ดูเรื่องนี้ –]