เจ็ดวันจองเวร2 ตอนที่ 12 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เจ็ดวันจองเวร2 ตอนที่ 12 ย้อนหลัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ็ดวันจองเวร 2 ละครช่อง เวิร์คพอยท์ ดัดแปลงจากเค้าโครงเรื่องของนิยายชุ [– ดูเรื่องนี้ –]