ศึกวันดวลเพลง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์ห [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 11 มกราคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 11 มกราคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]