รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก ตอนที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2559

สงครามแย่งผู้ TO BE CONTINUED รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก ตอนที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นำมาสร้างเป็นภาคต่อเอาใจคนดู ในโปรเจกต์ สงครา [– ดูเรื่องนี้ –]