O-Negative รักออกแบบไม่ได้ EP.13 วันที่ 11 มกราคม 2560

O-Negative รักออกแบบไม่ได้ EP.13 ย้อนหลัง วันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนกลุ่ม O ที่เริ่มต้นจากคำว่า “เพ [– ดูเรื่องนี้ –]