ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก ย้อนหลัง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ หนู [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก วันที่ 29 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก ย้อนหลัง วันที่ 29 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ หนูๆ ท [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ วันที่ 28 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก ย้อนหลัง วันที่ 28 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ หนูๆ ท [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.49 วันที่ 22 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.49 ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.48 วันที่ 21 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.48 ย้อนหลัง วันที่ 21 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.47 วันที่ 15 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.47 ย้อนหลัง วันที่ 15 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.46 วันที่ 14 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.46 ย้อนหลัง วันที่ 14 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.45 วันที่ 8 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.45 ย้อนหลัง วันที่ 8 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ ห [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.44 วันที่ 7 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.44 ย้อนหลัง วันที่ 7 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ ห [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.43 วันที่ 1 มกราคม 2560

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.43 ย้อนหลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ ห [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.42 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.42 ย้อนหลัง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.41 วันที่ 25 ธันวาคม 2559

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.41 ย้อนหลัง วันที่ 25 ธันวาคม 2559 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.40 วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.40 ย้อนหลัง วันที่ 24 ธันวาคม 2559 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.39 วันที่ 18 ธันวาคม 2559

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก EP.39 ย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ [– ดูเรื่องนี้ –]