loading...

Club Friday Show คลับฟรายเดย์โชว์ วันที่ 7 มกราคม 2560

loading...

Club Friday Show คลับฟรายเดย์โชว์ ย้อนหลั วันที่ 7 มกราคม 2560

จากเรื่องราวของความรักมากมายที่ถูกเรียงร้อยถ่ายทอด ผ่านคำบอกเล่า จนกลายมาเป็นตัวอักษร เสียงเพลง เเละ ซีรีส์ ที่ได้รับความสำเร็จระดับ TALK OF THE TOWN วันนี้กับปรากฏการณ์ใหม่ของ Club Friday ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์