แรงชัง ตอนที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2559

แรงชัง ละครช่อง เวิร์คพอยท์ บทประพันธ์โดย : ธรากร บทโทรทัศน์ : นวดี สถิตยุทธการ ผลิตโดย : บริษัท มั่งมีศรีสุข โปรดักชั่น จำกัด กำก [– ดูเรื่องนี้ –]