กุหลาบตัดเพชร ตอนที่ 7 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

ละครกุหลาบตัดเพชร ตอนที่ 7 ย้อนหลัง วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ละคร กุหลาบตัดเพชร ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ [– ดูเรื่องนี้ –]

เจ้าจอม ตอนที่ 14 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

ละครเจ้าจอม ตอนที่ 14 ย้อนหลัง วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เจ้าจอม ละครช่อง 28 บทประพันธ์โดย : บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย : แดง ระวี กำกับกา [– ดูเรื่องนี้ –]

แสงเทียน ตอนที่ 24 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

ละครแสงเทียน ตอนที่ 24 ย้อนหลัง วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สิบทิศเกิดมาซึ่งโดนพ่อรังเกียจเพราะความเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุให้แม่ตายเพราะคล [– ดูเรื่องนี้ –]

ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ตอนที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ละครดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ตอนที่ 6 ย้อนหลัง วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ละครช่อง 3 บทประพันธ์โดย : เอื้องอรุณ สมิตสุว [– ดูเรื่องนี้ –]

เจ้าจอม ตอนที่ 13 วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ละครเจ้าจอม ตอนที่ 13 ย้อนหลัง วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เจ้าจอม ละครช่อง 28 บทประพันธ์โดย : บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย : แดง ระวี กำกับกา [– ดูเรื่องนี้ –]

แสงเทียน ตอนที่ 23 วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ละครแสงเทียน ตอนที่ 23 ย้อนหลัง วันที่ 22 ธันวาคม 2559 สิบทิศเกิดมาซึ่งโดนพ่อรังเกียจเพราะความเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุให้แม่ตายเพราะคล [– ดูเรื่องนี้ –]

ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ตอนที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ละครดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ตอนที่ 5 ย้อนหลัง วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงิน ละครช่อง 3 บทประพันธ์โดย : เอื้องอรุณ สมิตสุว [– ดูเรื่องนี้ –]

เจ้าจอม ตอนที่ 12 วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ละครเจ้าจอม ตอนที่ 12 ย้อนหลัง วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เจ้าจอม ละครช่อง 28 บทประพันธ์โดย : บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย : แดง ระวี กำกับกา [– ดูเรื่องนี้ –]

แสงเทียน ตอนที่ 22 วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ละครแสงเทียน ตอนที่ 22 ย้อนหลัง วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สิบทิศเกิดมาซึ่งโดนพ่อรังเกียจเพราะความเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุให้แม่ตายเพราะคล [– ดูเรื่องนี้ –]

คนละขอบฟ้า ตอนที่ 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2559

ละครคนละขอบฟ้า ตอนที่ 5 ย้อนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2559 คนละขอบฟ้า ละครช่อง 3 บทประพันธ์โดย : กรุง ญ. ฉัตร บทโทรทัศน์โดย : ตุณย์ ก [– ดูเรื่องนี้ –]

เจ้าจอม ตอนที่ 11 วันที่ 20 ธันวาคม 2559

ละครเจ้าจอม ตอนที่ 11 ย้อนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เจ้าจอม ละครช่อง 28 บทประพันธ์โดย : บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย : แดง ระวี กำกับกา [– ดูเรื่องนี้ –]

แสงเทียน ตอนที่ 21 วันที่ 20 ธันวาคม 2559

ละครแสงเทียน ตอนที่ 21 ย้อนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สิบทิศเกิดมาซึ่งโดนพ่อรังเกียจเพราะความเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุให้แม่ตายเพราะคล [– ดูเรื่องนี้ –]

คนละขอบฟ้า ตอนที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ละครคนละขอบฟ้า ตอนที่ 4 ย้อนหลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คนละขอบฟ้า ละครช่อง 3 บทประพันธ์โดย : กรุง ญ. ฉัตร บทโทรทัศน์โดย : ตุณย์ ก [– ดูเรื่องนี้ –]

เจ้าจอม ตอนที่ 10 วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ละครเจ้าจอม ตอนที่ 10 ย้อนหลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เจ้าจอม ละครช่อง 28 บทประพันธ์โดย : บุษยมาส บทโทรทัศน์โดย : แดง ระวี กำกับกา [– ดูเรื่องนี้ –]