ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.44 ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.43 ย้อนหลัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.42 ย้อนหลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.41 ย้อนหลัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.40 ย้อนหลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อง [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.39 ย้อนหลัง วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อง [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.38 ย้อนหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อง [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.37 ย้อนหลัง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.36 ย้อนหลัง วันที่ 24 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.35 ย้อนหลัง วันที่ 23 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.34 ย้อนหลัง วันที่ 17 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.33 ย้อนหลัง วันที่ 16 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.32 ย้อนหลัง วันที่ 10 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้ [– ดูเรื่องนี้ –]

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เด็ก 3 EP.31 ย้อนหลัง วันที่ 9 มิถุนายน 2561 “ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้อ [– ดูเรื่องนี้ –]