ศึกวันดวลเพลง วันที่ 10 เมษายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 10 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 วันที่ 8 เมษายน 2560

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 ย้อนหลัง วันที่ 8 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 6 เมษายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 6 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอล [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 5 เมษายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 5 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอล [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 4 เมษายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 4 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอล [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 3 เมษายน 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 3 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอล [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 วันที่ 1 เมษายน 2560

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 ย้อนหลัง วันที่ 1 เมษายน 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 30 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 30 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 29 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง วันที่ 28 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลงเงินล้าน วันที่ 27 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 วันที่ 25 มีนาคม 2560

ศึกวันดวลเพลง เสาร์ 5 ย้อนหลัง วันที่ 25 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หม [– ดูเรื่องนี้ –]

ศึกวันดวลเพลงเงินล้าน วันที่ 24 มีนาคม 2560

รายการ ศึกวันดวลเพลง ย้อนหลัง วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศึกขั้นการันตี 50,000 บาท ปุย ปรีญานุช แชมป์ 4 สมัย ต้องเจอกับของแข็งศาสตร์หมอ [– ดูเรื่องนี้ –]